Rekonštrukcie a revitalizácie pamiatok

PAMARCH spol. s r.o.

O nás

Pomáhame zachrániť a obnoviť kultúrne dedičstvo Slovenska

Čo ponúkame

Mestám, obciam a súkromným investorom poskytujeme profesionálne služby pri obnove historických budov a kultúrnych pamiatok.

Zabezpečíme kompletnú realizáciu projektu:
odborné konzultácie · povolenia · možnosti financovania · výskum · štúdie · projektovú dokumentáciu · stavebné práce · odborný dozor...atď.

Reštaurovanie a revitalizáciu pamiatok realizujeme v spolupráci s výtvarníkmi, sochármi, kováčmi, reštaurátormi a dalšími umeleckými remeselníkmi.

Naše služby

Výskum
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA
PORADENSTVO
STAVEBNÉ PRÁCE
 • pamiatkový výskum
 • archeologický výskum
 • stavebno-historický výskum
 • urbanisticko-historický výskum
 • umelecko-historický výskum
 • reštaurátorský výskum
 • architektonické a funkčné riešenie
 • architektonická štúdia
 • odborno-metodická činnosť
 • posúdenie vplyvov na pamiatky a chránené územia
 • projektová dokumentácia na stavebné povolenie a územné rozhodnutie
 • reštaurátorské práce

REKONŠTRUKCIE A REVITALIZÁCIE PAMIATOKDlhoročná prax a odborná spôsobilosť

Archeológia

Výskumné práce a odborené poradenstvo.

Architektonický ateliér

Vypracujeme štúdie a projektovú dokumentáciu.

Reštaurovanie

Opravíme sochy, obrazy, okná, dvere.

Po roku 1989 boli mnohé historické objekty, dovtedy v štátnom vlastníctve, prinavrátené v reštitúcii pôvodným súkromným vlastníkom a cirkvi, alebo priradené do majetku miest a obcí, a to často v zlom technickom stave. Ochrana pamiatok je predovšetkým povinnosťou ich vlastníkov, ktorí sa stretávajú s problémami nedostatočného financovania a skúseností.

PAMARCH s.r.o. sa rozhodol pomôcť majiteľom pamiatok a občianskym združeniam prekonať bariéry spojené s financovaním, koordináciou so štátnymi úradmi (Ministerstvom kultúry SR a Pamiatkovým úradom), v súlade s platnou legislatívou a odbornými reštaurátorskými pracovnými postupmi.

PORTFÓLIO REALIZOVANÝCH PROJEKTOVPresvedčte sa sami

Kontaktujte nás!

Za opýtanie si nič neúčtujeme...
Radi pomôžeme a poradíme, poskytneme podrobnejšie informácie a nezávislé konzultácie.

Kontaktné údaje

 • Telefón: +421 905 334 417
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • PAMARCH, s.r.o., Štefánikova trieda 4/7, 949 01 Nitra
 • IČO: 46 282 041
 • SK DIČ: SK123456789
PAMARCH spols s r.o. Nitra
Ochrana, revitalizácia a rekonštrukcia pamiatok

Kultúrne dedičstvo Slovenska nám nie je ľahostajné